Esi gatavs sākt

gaitas mākslas pasaulē?

Uzraksti mums. 

PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007
jrms@nmv.lv | 67601783

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Nacionālā Mākslu vidusskola

Reģistrācijas Nr. 3334303165

Nodokļu maksātāja Nr. 90010937516

Kalnciema iela 12, Rīga, LV–1048

info@nmv.lv | 67612332 | fakss 67614709

BANKA: VALSTS KASE

KODS: TRELLV22

KONTS: LV44TREL222068900300B

Ziedojumu konts

PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola

90010937516

Kalnciema iela 12, Rīga, LV–1048

Tālr.67612332

BANKA: VASTS KASE

KODS: TRELLV22

KONTS: LV07TREL722068900400B

© 2018 PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola 
Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007 | jrms@nmv.lv | 67601783
  • Facebook
  • Instagram
Screenshot 2018-11-15 at 18.00.32.png
© 2018 PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048 | info@nmv.lv | 67612332 | www.nmv.lv